За нас ПДФ Печат Е-мейл

ТНП Консулт 1 ЕООД е специализирано счетоводно предприятие, имащо открити амбиции за утвърждаване като еталон за лоялност и професионализъм в бранша. Компанията е създадена през 2012 г. в гр. София. Решителността, опита и непоколебимата ангажираност, с които разглеждаме реални проблеми и ги решаваме ни помага да допринесем стабилност и сигурност на клиентите.

 

За да запазим доброто качество на услугите непрекъснато инвестираме в нашите служители, защото те са нашият най-ценен актив. По-този начин работата се извършва на гарантирано високо ниво, съобразена с всички законови правила и норми.

 

Екипността и мотивацията:

 

  • Обща цел Целта на екипа трябва да е силно значима за организацията, също така и интересна и вълнуваща за хората в екипа. Освен това, целта трябва да е ясна, измерима, предизвикателна, постижима, приета от хората с крайни срокове за изпълнение.
  • Взаимна зависимост между хората при изпълнение на техните работни задачи.
  • Атмосфера – Добрите отношения, уважението между членовете и активното участие на всички в екипната работа са важни предпоставки за екипна ефективност.
  • Справяне с конфликт – Откритата дискусия, доверието между членовете и правилния подход в конфликтни ситуации често пъти е предпоставка за по-висока ефективност.
  • Лидерство – Умелото ръководство на екипа почти винаги предопределя успеха или неуспеха в постигането на общата цел.
  • Професионално и личностно развитие.
  • Цели на екипа – Един екип би бил много по-ефективен, ако членовете му вземат пряко участие в определянето на целите му и периодично оценяват постигнатото.
  • Комуникации – Те са кръвоносната система на всеки екип. Общуването ражда идеи, дава решения, изглажда недоразумения – накратко, повишава ефективността на екипа.
  • Мотивация – Ако членовете на екипа са истински мотивирани да работят, екипът може да постигне чудеса.

 

Мотото на нашия екип е: „ Работи здраво, бъди добър и страхотен и нещата ще се получат.”

(Конан О’ Брайън)

 

Фиксирани курсове БНБ

Обменни курсове БНБ

Валутни курсове
БНБ Текущи валутни курсове

Контакти

Можете да ни намерите на адрес:
1113 София, кв. Гео Милев, р-н Слатина, ул.Коста Лулчев №2, ет.2, зад Пощата /бившата Пожарна/

(карта на обекта)

 

или да се свържете с нас на:

(0888) 128 153
(0882) 483 350

Брояч на посещенията