Данъчни консултации ПДФ Печат Е-мейл

Независимо от размера и корпоративната сложност на компания ви, данъчните ефекти имат значително влияние върху всяка финансова стъпка или бизнес решение, което правите.

 

Ние в ТНП Консулт 1 ЕООД напълно разбираме необходимостта от данъчно планиране и легална данъчна оптимизация.

 

Ние сме готови да споделим нашите знания и да ви консултираме по най-добрия начин във всеки един момент. Вярваме, че навременната и коректна информация е от изключителна важност при взимане на решение както при стартиране на нов бизнес, така и в етапите на развитие, експанзия, запазване на позиции.

 

В тази връзка ТНП Консулт 1 ЕООД Ви предоставя данъчно-правни услуги и консултации относно:


  • Закона за ДДС и неговото прилагане (ЗДДС) - Регистрация/дерегистрация по ЗДДС в НАП, изготвяне и подаване на Справки декларации, Дневници за покупки и продажби, VIES декларации
  • Закон за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), вкл.: Данък печалба, Алтернативни данъци /върху разходи за автомобили, представителни и социални разходи и др./, Данъци при източника /върху дивиденти, ликвидационни дялове, лихви и др./
  • Закон за данъци върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) - Определяне и деклариране на авансов данък от трудови и други доходи. Определяне размера на дължими данъци от чуждестранни лица. Определяне размера на патентен данък
  • Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ) – изготвяне и подаване на Декларации за придобито недвижимо имущество, Декларации за данък дарение, Декларации за данък наследство, Декларации за придобито движимо имущество
  • Мита, такси, акцизи
  • Социално и здравно осигуряване
  • Финансов анализ и данъчно планиране
  • Оптимизиране на данъците в съгласие с законовите разпоредби
  • Дългосрочна данъчна стратегия съобразена със спецификата на дейността
  • Прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане
 

Фиксирани курсове БНБ

Обменни курсове БНБ

Валутни курсове
БНБ Текущи валутни курсове

Контакти

Можете да ни намерите на адрес:
1113 София, кв. Гео Милев, р-н Слатина, ул.Коста Лулчев №2, ет.2, зад Пощата /бившата Пожарна/

(карта на обекта)

 

или да се свържете с нас на:

(0888) 128 153
(0882) 483 350

Брояч на посещенията