Закон за мерките и действията по време на извънредното положение.

В ДВ. бр. 28 от 24.03.2020 г. (извънреден) е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание, от 13 март 2020 г.

Подробности за специалните мерки, както и новите разпоредби и допълнени съществуващи разпоредби в отделни закони може да прочетете тук:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=3C2D8B0ECB504B22D9607F3625B5E61E?idMat=147150

Related Posts

УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″

Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. ...

Актуални документи

Служебна бележка от работодател, съгласно Правилата за противоепидемични мерки на територията на Република България във връзка с COVID-19 Деклараци...