Насоки за адаптиране на работните места и защита на работниците

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа  публикува Насоки за адаптиране на работните места и защита на работниците. Насоките не са задължителни, а по-скоро биха помогнали на работодателите и работещите да запазят здравето си в работната среда, която доста се промени поради пандемията от COVID-19. За да изтеглите насоките от страницата на агенцията на български език в PDF формат, моля натиснете  BG.

Related Posts

УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″

Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. ...

Актуални документи

Служебна бележка от работодател, съгласно Правилата за противоепидемични мерки на територията на Република България във връзка с COVID-19 Деклараци...