Онлайн обслужване на клиенти

#БЪДИ ОТГОВОРЕН

#ОСТАНИ В КЪЩИ

Related Posts

УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″

Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. ...

Актуални документи

Служебна бележка от работодател, съгласно Правилата за противоепидемични мерки на територията на Република България във връзка с COVID-19 Деклараци...