Критерии за определяне на цената:
Дейност на фирмата
Правен статус
Регистрация по ЗДДС
Месечен оборот ( фактури, банкови извлечения и др.)
Размер на сделките( стойността на реализираните приходи и разходи може да е фактор, който да повлияе върху цената на счетоводната услуга, тъй като обема на сделките пряко влияе и върху размера на отговорността на счетоводителя)
Брой и текучество на персонала
Брой и видове обекти( магазини, офиси, складове и др.)
Брой банкови сметки
Брой касови апарати
Брой дълготрайни материални активи
Сделки със страни от ЕС
Сделки със страни извън ЕС
Регистрация по закона за акцизите
Капитали с чуждо участие
Наличие на дъщерни дружества
Задължение за отчитане на МСФО
Задължение за независим финансов одит
Наличие и организация на складово стопанство ( поддържа ли фирмата складови наличности, използва ли складов софтуер и др.)
Степен на включване на ТРЗ (пейрол) услуги( Цялостно администриране на персонал – обработка на работни заплати и свързаните с тях начисления, удръжки, обещетения и осигуровки, създаване и поддръжка на трудови досиета на служителите, изготвяне на периодични справки за нуждите на мениджмънта, НСИ и др., изготвяне на документи за пенсиониране – УП 1, УП 2 и УП 3, за Инспекция на труда и др., управление на работната сила по отношение назначаването и освобождаването от работа и др.
Новостартираща ли е фирмата
Други фактори

Отстъпки:
Ако фирмата Ви е новорегистрираща ние Ви предлагаме сключване на договор за абонаментно обслужване и получавате 50% отстъпка за първите три месеца.
Ако предплатите счетоводен абонамент за гонина напред, получавате един месец безплатно.
Годишно приключване на фирми без дейност през годината – съставяне на нулеви данъчни декларации, уведомления за НСИ и съставяне на Годишен отчет за дейността за представяне пред търговския регистър – 50.00 лв.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Ceni_schetovodstvo   ТНП Консулт 1 ЕООД има удоволствието да Ви предложи гъвкаво ценообразуване, съобразено с индивидуалните потребности, цели и възможности на клиентите.
  Няма единна формула за определяне на типови цени за абонаментно счетоводно обслужване. Всеки потребител на счетоводни услуги има различни потребности, различни изисквания към пълнота на счетоводния продукт, различна дейност, обхват и структура на работа.

Критерии за определяне на цената:
Дейност на фирмата
Правен статус
Регистрация по ЗДДС
Месечен оборот ( фактури, банкови извлечения и др.)
Размер на сделките( стойността на реализираните приходи и разходи може да е фактор, който да повлияе върху цената на счетоводната услуга, тъй като обема на сделките пряко влияе и върху размера на отговорността на счетоводителя)
Брой и текучество на персонала
Брой и видове обекти( магазини, офиси, складове и др.)
Брой банкови сметки
Брой касови апарати
Брой дълготрайни материални активи
Сделки със страни от ЕС
Сделки със страни извън ЕС
Регистрация по закона за акцизите
Капитали с чуждо участие
Наличие на дъщерни дружества
Задължение за отчитане на МСФО
Задължение за независим финансов одит
Наличие и организация на складово стопанство ( поддържа ли фирмата складови наличности, използва ли складов софтуер и др.)
Степен на включване на ТРЗ (пейрол) услуги( Цялостно администриране на персонал – обработка на работни заплати и свързаните с тях начисления, удръжки, обещетения и осигуровки, създаване и поддръжка на трудови досиета на служителите, изготвяне на периодични справки за нуждите на мениджмънта, НСИ и др., изготвяне на документи за пенсиониране – УП 1, УП 2 и УП 3, за Инспекция на труда и др., управление на работната сила по отношение назначаването и освобождаването от работа и др.
Новостартираща ли е фирмата
Други фактори

Отстъпки:
Ако фирмата Ви е новорегистрираща ние Ви предлагаме сключване на договор за абонаментно обслужване и получавате 50% отстъпка за първите три месеца.
Ако предплатите счетоводен абонамент за гонина напред, получавате един месец безплатно.
Годишно приключване на фирми без дейност през годината – съставяне на нулеви данъчни декларации, уведомления за НСИ и съставяне на Годишен отчет за дейността за представяне пред търговския регистър – 50.00 лв.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Ceni_schetovodstvo   ТНП Консулт 1 ЕООД има удоволствието да Ви предложи гъвкаво ценообразуване, съобразено с индивидуалните потребности, цели и възможности на клиентите.
  Няма единна формула за определяне на типови цени за абонаментно счетоводно обслужване. Всеки потребител на счетоводни услуги има различни потребности, различни изисквания към пълнота на счетоводния продукт, различна дейност, обхват и структура на работа.

Критерии за определяне на цената:
Дейност на фирмата
Правен статус
Регистрация по ЗДДС
Месечен оборот ( фактури, банкови извлечения и др.)
Размер на сделките( стойността на реализираните приходи и разходи може да е фактор, който да повлияе върху цената на счетоводната услуга, тъй като обема на сделките пряко влияе и върху размера на отговорността на счетоводителя)
Брой и текучество на персонала
Брой и видове обекти( магазини, офиси, складове и др.)
Брой банкови сметки
Брой касови апарати
Брой дълготрайни материални активи
Сделки със страни от ЕС
Сделки със страни извън ЕС
Регистрация по закона за акцизите
Капитали с чуждо участие
Наличие на дъщерни дружества
Задължение за отчитане на МСФО
Задължение за независим финансов одит
Наличие и организация на складово стопанство ( поддържа ли фирмата складови наличности, използва ли складов софтуер и др.)
Степен на включване на ТРЗ (пейрол) услуги( Цялостно администриране на персонал – обработка на работни заплати и свързаните с тях начисления, удръжки, обещетения и осигуровки, създаване и поддръжка на трудови досиета на служителите, изготвяне на периодични справки за нуждите на мениджмънта, НСИ и др., изготвяне на документи за пенсиониране – УП 1, УП 2 и УП 3, за Инспекция на труда и др., управление на работната сила по отношение назначаването и освобождаването от работа и др.
Новостартираща ли е фирмата
Други фактори

Отстъпки:
Ако фирмата Ви е новорегистрираща ние Ви предлагаме сключване на договор за абонаментно обслужване и получавате 50% отстъпка за първите три месеца.
Ако предплатите счетоводен абонамент за гонина напред, получавате един месец безплатно.
Годишно приключване на фирми без дейност през годината – съставяне на нулеви данъчни декларации, уведомления за НСИ и съставяне на Годишен отчет за дейността за представяне пред търговския регистър – 50.00 лв.