Закон за мерките и действията по време на извънредното положение.

В ДВ. бр. 28 от 24.03.2020 г. (извънреден) е обнародван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание, от 13 март 2020 г.

Подробности за специалните мерки, както и новите разпоредби и допълнени съществуващи разпоредби в отделни закони може да прочетете тук:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=3C2D8B0ECB504B22D9607F3625B5E61E?idMat=147150