Професионални счетоводни услуги на конкуренти цени!

Ако се интересувате от цените на услугите, които предлагаме, моля използвайте калкулатора.

Ако имате нужда от повече информация, не се колебайте да се свържете с нас. Ние ще Ви направим конкретна оферта, като цената ще бъде максимално съобразена с вашите изисквания и очаквания.

КАЛКУЛАТОР

ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ВАШАТА ФИРМА


Нашето предложение е 330лв/месец


Моля, обърнете внимание, че получената цена е ориентировъчна.

КРИТЕРИИ, ФОРМИРАЩИ ЦЕНАТА НА СЧЕТОВОДНИТЕ УСЛУГИ

Формирането на цената в сферата на счетоводните услуги е специфично и зависи от редица фактори. Обема и спецификата на дейността на всеки клиент са различни, което е предпоставка за индивидуален подход към всеки конкретен случай.

КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНАТА

Дейност на фирмата;
Правен статус;

Брой и текучество на персонала;
Брой и видове обекти (магазини, офиси, складове);

Регистрация по ЗДДС;
Месечен оборот (фактури, банкови извлечения);

Брой банкови сметки;
Брой касови апарати;

Сделки със страни извън ЕС;
Регистрация по закона за акцизите;

Брой дълготрайни материални активи;
Сделки със страни от ЕС;

Капитали с чуждо участие;
Наличие на дъщерни дружества;

Наличие и организация на складово стопанство (поддържа ли фирмата складови наличности, използва ли складов софтуер и др.);

Задължение за отчитане на МСФО;
Задължение за независим финансов одит;

Новостартираща ли е фирмата;
Други фактори;

Размер на сделките (стойността на реализираните приходи и разходи може да е фактор, който да повлияе върху цената на счетоводната услуга, тъй като обема на сделките пряко влияе и върху размера на отговорността на счетоводителя);

Степен на включване на ТРЗ (пейрол) услуги (Цялостно администриране на персонал – обработка на РЗ и свързаните с тях начисления, удръжки, обещетения и осигуровки, създаване и поддръжка на трудови досиета на служителите, изготвяне на периодични справки за нуждите на мениджмънта, НСИ и др., изготвяне на документи за пенсиониране – УП 1, УП 2 и УП 3, за Инспекция на труда и др., управление на работната сила по отношение назначаването и освобождаването от работа и др.).

Абонаментно месечно счетоводно обслужване за ТРЗ (пейрол) от ТНП Консулт 1:

Брой служители Цена за всеки служител
1 25 лв.
до 10 20 лв.
до 100 18 лв.
до 200 12 лв.
над 200 по договаряне

ТНП Консулт 1 ЕООД запазва правото си да променя цените, в зависимост от сложността на изпълнение на обслужването.

Възползвайте се от промоционалните Ни предложения:

Изберете най-доброто за Вас!

-50%

Специална оферта

50 лв.