Срокове за подаване на декларации и внасяне на данъци

Удължават се сроковете за подаване на декларации и внасяне на данъци

Удължават се сроковете за подаването на годишните данъчни декларации на предприятията. Те ще се подават от 1 март до 30 юни на следващата година. Това се отнася за декларациите по чл. 92 от ЗКПО и по чл. 50 ЗДДФЛ за ЕТ и регистрираните земеделски стопани. В същия срок ще се плащат и данъците по тях.

Удължават се сроковете за публикуване на годишните финансови отчети до 30 септември на следващата година, а за декларацията за неактивност – до 30 юни на следващата година. Удължените срокове важат и за годишното счетоводно приключване за 2020 г.

Физическите лицата, които подадат годишната си данъчна декларация до 31 март на следващата година по електронен път, ползват отстъпка 5% върху данъка за довнасяне, при условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 31 март. Общият размер на ползваната отстъпката не може да превишава 500 лв.

Източник: https://kik-info.com

Какви са условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители при неплатен отпуск заради COVID 19?

ГРАБНЕТЕ ВАУЧЕР ОТ “ЧЕРЕН ПЕТЪК”

Ваучерът е на стойност 30% от цената на счетоводна консултация и може да бъде използван еднократно.

За да се възползвате от промоцията трябва да си запишете час за консултация. Записването може да стане САМО на 27 ноември (петък) 2020 г.

Контакти:   https://tnp-consult.com/contact/

Валидността на ваучера е от 27.11.2020 г. до 31.12.2020 г. включително. В този период за всяка консултация може да се използва само един ваучер за отстъпка.

 

 

счетоводни услуги

Минималната работна заплата става 650 лева

От 1 януари 2021 г. минималната работна заплата ще стане 650 лв. В сравнение с 2020 година, размерът й ще се повиши с 6,6%. Минималната часова ставка става 3.92 лв. (при 8-часов работен ден и 5-дневна работна седмица).

Най-ниските пенсии ще са 300 лв. а най-високите 1440 лв.

По-строги мерки срещу COVID-19 от петък

Ограничителни мерки от петък

След съвещание с Националния оперативен щаб правителството взе строги противоепидемични мерки, които ще влязат в сила в от 23.30 часа на 27.11.2020 г. (петък) до 21.12.2020 г. Здравният министър и Националният оперативен щаб обясниха, че мерките са приети с цел ограничаване нивото на заболеваемост и смъртност.

С целия текст на заповедта на министъра на здравеопазването може да се запознаете в  Нови мерки срещу COVID 19.

Насоки за адаптиране на работните места и защита на работниците

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа  публикува Насоки за адаптиране на работните места и защита на работниците. Насоките не са задължителни, а по-скоро биха помогнали на работодателите и работещите да запазят здравето си в работната среда, която доста се промени поради пандемията от COVID-19. За да изтеглите насоките от страницата на агенцията на български език в PDF формат, моля натиснете  BG.

УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″

Целта на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

15.04.2020 г.
Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на оперативната програма.

Целта на процедурата е oсигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение микро и малките предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 88 453 495,45 евро/ 173 000 000 лева. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ на проект е 3 000 лева, а максималният размер е 10 000 лева.

По процедурата са предвидени изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, които ще се извършват чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).

Проектът на Условия за кандидатстване и приложения към тях  по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се публикуват на интернет страницата на ОПИК и в ИСУН 2020.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 16:30 ч. на 22.04.2020 г. (включително) на следната електронна поща:

public.consultation@mi.government.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word, а не да бъдат сканирани или нанасяни в отделните документи от пакета.

Файлови документи                                                                                                                         Size

Актуални документи