център за професионално обучение

Изберете точния курс за вашето професионално развитие!

ОБУЧЕНИЯ

“ТНП Консулт 1” ЕООД е лицензирана като Център за професионално обучение (ЦПО) от НАПОО към Министерски съвет да провежда и организира обучения. Курсовете, които ще откриете при нас са специализирани по различни професии и специалности към тях. Стремежът ни е да предлагаме качествено обучение на достъпни цени. Учебните занятия се осъществяват от висококвалифицирани преподаватели, с богат практически опит. Завършеното професионално обучение се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация, съгласно Закона за професионалното образование и обучение.

Специалност недвижими имоти

Професия Брокер

Специалност Недвижими имоти

СПЕЦИАЛНОСТ ФИНАНСОВА ОТЧЕТНОСТ

Професия Финансов отчетник

Специалност Финансова отчетност

Международни финанси

Част от професия Финансов отчетник

Специалност Международни финанси

Част от професия Финансов отчетник

Специалност Публични и корпоративни финанси

Оперативен Счетоводител

Специалност Оперативно счетоводство

Част от професия Оперативен Счетоводител

Специалност Застрахователно и осигурително счетоводство

Част от професия Оперативен Счетоводител

Специалност Бюджетно счетоводство

Част от професия Оперативен Счетоводител

Специалност Счетоводство на фирма

Професия Офис-мениджър

Специалност Бизнес администрация

Част от професия Офис-мениджър

Специалност Маркетинг

Част от професия Офис-мениджър

Специалност Мениджмънт на предприятие

Част от професия Офис-мениджър

Специалност Бизнес комуникации

Част от професия Офис-мениджър

Специалност Управление на човешките ресурси

обучение по специалността "Търговия"

Професия Икономист

Специалност Търговия

Свържете се с нас, за да уговорим удобна за Вас и за нас дата за провеждане на избрания курс.

Обученията се провеждат в ЦПО към ТНП Консулт 1 на адрес:
ул. „Прелом“ 2, 1113 Гео Милев, София