център за професионално обучение

Изберете точния курс за вашето професионално развитие!

ОБУЧЕНИЯ

“ТНП Консулт 1” ЕООД е лицензирана като Център за професионално обучение (ЦПО) от НАПОО към Министерски съвет да провежда и организира обучения. Курсовете, които ще откриете при нас са специализирани по различни професии и специалности към тях. Стремежът ни е да предлагаме качествено обучение на достъпни цени. Учебните занятия се осъществяват от висококвалифицирани преподаватели, с богат практически опит.

Професия Брокер

Специалност Недвижими имоти

Професия Финансов отчетник

Специалност Финансова отчетност

Част от професия Финансов отчетник

Специалност Международни финанси

Част от професия Финансов отчетник

Специалност Публични и корпоративни финанси

Оперативен Счетоводител

Специалност Оперативно счетоводство

Част от професия Оперативен Счетоводител

Специалност Застрахователно и осигурително счетоводство

Част от професия Оперативен Счетоводител

Специалност Бюджетно счетоводство

Част от професия Оперативен Счетоводител

Специалност Счетоводство на фирма

Професия Офис-мениджър

Специалност Бизнес администрация

Част от професия Офис-мениджър

Специалност Маркетинг

Част от професия Офис-мениджър

Специалност Мениджмънт на предприятие

Част от професия Офис-мениджър

Специалност Бизнес комуникации

Част от професия Офис-мениджър

Специалност Управление на човешките ресурси

обучение по специалността "Търговия"

Професия Икономист

Специалност Търговия

Свържете се с нас, за да уговорим удобна за Вас и за нас дата за провеждане на избрания курс.

Обученията се провеждат в ЦПО към ТНП Консулт 1 на адрес:
ул. „Прелом“ 2, 1113 Гео Милев, София