Ако искате да стъпвате по-уверено в света на маркетинга, значи сте на правилното място.

Част от професия Офис-мениджър

СПЕЦИАЛНОСТ МАРКЕТИНГ

ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Продължителност на курса

Общ брой часове

3 месеца

300

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Курса по маркетинг ще Ви даде знания, които могат да Ви помогнат да развиете вашата кариера във всеки един бизнес. Ще разберете важността на връзките с потребителите и комуникацията с различните заинтересовани страни. Ще се научите да правите успешни маркетингови стратегии, включително изследвания, анализ на фактите, разработки,  планиране, организиране и реализиране на маркетинговите дейности, както и маркетингов контрол. Развийте креативността си като станете експерт в областта на маркетинга.

ТЕМИ

Трудово-правно законодателство – отговорност на работодателя и длъжностните лица в предприятието за неизпълнението на задълженията, отговорност на служителите за спазване на изискванията по ЗБУТ, трудоустрояване закрила при уволнение на служители, кодекс на труда;

Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност – вербално и невербално поведение, управление на персонала,  психологически модели за ръководене на екип, тренинг за усвояване на умения за взимане на решения, делово общуване, мотивация за кариерно развитие;

Обща теория на счетоводната отчетност – предмет и метод на счетоводството, счетоводен баланс, счетоводни сметки и двойно записване, текущо счетоводно отчитане, счетоводни документи и документиране на стопанските операции, инвентаризация, регистри и счетоводни форми;

Маркетинг – основни понятия, анализ на пазара, създаване на концепция за фирмено предлагане, комуникация, контрол на маркетинговата дейност;

Икономика;

Практика.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНИЕТО?

Обучението е подходящо за мислещи и креативни хора, които проявяват интерес към основните теории и концепции в маркетинга.

ОЦЕНЯВАНЕ И СЕРТИФИКАТ

Изпитите се провеждат по национална изпитна програма, в съответствие с ДОИ. Оценяването е при явяване на писмен изпит по теория и индивидуално задание по практика.

Получаване на Сертификат – Удостоверение за професионална квалификация.

КАКВА Е ЦЕНАТА НА ОБУЧЕНИЕТО В КУРСА?

Единичен курс – 298 лв.

Всеки редовен курсист получава напълно безплатно учебни материали!

ТНП КОНСУЛТ 1

Свържете се с нас, за да уговорим удобна за Вас и за нас дата за провеждане на  курса.

Работно време

Понеделник - Петък
8:30-17:00
Събота и Неделя
почивен ден

Адрес

1113 София
бул. “Шипченски Проход” 43, вх. А, офис 5
Тел.:+359 888 128 153;
+359 882 483 350;
Email: office@tnp-consult.co