Харесва ли ви идеята да развиете управленска кариера в широк спектър от сектори?

Ако е така обучението по Международни финанси е за вас.

Част от професия Финансов отчетник

СПЕЦИАЛНОСТ МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ

ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Продължителност на курса

Общ брой часове

3 месеца

300

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Специализирането в областта на международните финанси може да Ви направи привлекателна перспектива за почти всеки работодател. Темите, които Ви предлагаме ще Ви помогнат да се запознаете се с актуалните проблеми на международната финансова дейност съобразно международните и европейските изисквания. Специализираните дисциплини, които са заложени в учебния план на специалността, ще развият знанията и уменията Ви в областта на финансовите пазари и инвестиции, международни финансови институции, банковата дейност и др. След завършване на курса със сигурност ще намерите много възможности за работа, тъй като като почти навсякъде по света има търсене на професионалисти с финансови познания.

ТЕМИ

Икономикс – основни икономически проблеми, пазарно търсене и предлагане; фирмена организация на бизнеса;

Предприемачество – изграждане на малки и средни предприятия, изработване на бизнес план, планиране, организиране ръководство и контрол;

Международни финанси;

Финансови пазари – трансгранично финансиране, инвеститори;

Валутни пазари;

Парични пазари;

Пазари на облигациите;

Секюритизация;

Пазари на акциите. Фондови борси;

Пазари на опциите и дериватите;

Международни финансови институции;

Данъците и международните отношения;

Международен финансов мениджмънт;

Обща теория на счетоводната отчетност;

Практика.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНИЕТО?

Обучението е подходящо за тези от вас, които искат да станат експерти с професионални интереси в областта на международни финанси.

ОЦЕНЯВАНЕ И СЕРТИФИКАТ

Изпитите се провеждат по национална изпитна програма, в съответствие с ДОИ. Оценяването е при явяване на писмен изпит по теория и индивидуално задание по практика.

Получаване на Сертификат – Удостоверение за професионална квалификация.

КАКВА Е ЦЕНАТА НА ОБУЧЕНИЕТО В КУРСА?

Единичен курс – 298 лв.

Всеки редовен курсист получава напълно безплатно учебни материали!

ТНП КОНСУЛТ 1

Свържете се с нас, за да уговорим удобна за Вас и за нас дата за провеждане на  курса.

Работно време

Понеделник - Петък
8:30-17:00
Събота и Неделя
почивен ден

Адрес

1113 София
бул. “Шипченски Проход” 43, вх. А, офис 5
Тел.:+359 888 128 153;
+359 882 483 350;
Email: office@tnp-consult.co