Бъди най-способния мениджър на пазара!

Част от професия Офис-мениджър

СПЕЦИАЛНОСТ МЕНИДЖМЪНТ НА ПРЕДПРИЯТИЕ

ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Продължителност на курса

Общ брой часове

3 месеца

300

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Специалността „Мениджмънт на предприятие“ ще Ви даде теоретични знания в областта на управлението на бизнеса. Ще се запознаете както с основите на икономическите и правните науки, така и с предприемачеството, с бизнес комуникациите, фирмената култура, оперативния мениджмънт и др. С този курс вие ще разгърнете управленския си потенциал и ще придобиете умения за изграждане на екип, поемане на риск, установяване на проблем и разрешаването му. Ще се повиши възможността Ви да заемете мениджърски позиции в различни компании или да управлявате собствен бизнес.

ТЕМИ

Трудово-правно законодателство – отговорност на работодателя и длъжностните лица в предприятието за неизпълнението на задълженията, отговорност на служителите за спазване на изискванията по ЗБУТ, трудоустрояване закрила при уволнение на служители, кодекс на труда;

Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност – вербално и невербално поведение, управление на персонала,  психологически модели за ръководене на екип, тренинг за усвояване на умения за взимане на решения, делово общуване, мотивация за кариерно развитие;

Мениджмънт на предприятието – концепция за управлението, фирмен мениджмънт, управленско решение, планиране, организиране, ръководна дейност, мотивация, контрол, фирмена култура, оперативен мениджмънт, управление на: снабдяването, производствения процес, качеството, финансовите показатели и персонала, интернационализация на бизнеса, мениджмънт на малко предприятие;

Мениджмънт на човешките ресурси и фирмената култура – основни мениджърски дейности, работа с индивиди и групи, създаване на условия в организацията, фирмена култура, управление на персонала;

Чужд език по професията;

Предприемачество – стартиране на нов бизнес, развитие на мениджмънта, планиране, организиране, ръководство и контрол;

Икономика;

Практика.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНИЕТО?

Обучението е подходящо както за начинаещи , така и за хора без опит в професията.

ОЦЕНЯВАНЕ И СЕРТИФИКАТ

Изпитите се провеждат по национална изпитна програма, в съответствие с ДОИ. Оценяването е при явяване на писмен изпит по теория и индивидуално задание по практика.

Получаване на Сертификат – Удостоверение за професионална квалификация.

КАКВА Е ЦЕНАТА НА ОБУЧЕНИЕТО В КУРСА?

Единичен курс – 298 лв.

Всеки редовен курсист получава напълно безплатно учебни материали!

ТНП КОНСУЛТ 1

Свържете се с нас, за да уговорим удобна за Вас и за нас дата за провеждане на  курса.

Работно време

Понеделник - Петък
8:30-17:00
Събота и Неделя
почивен ден

Адрес

1113 София
бул. “Шипченски Проход” 43, вх. А, офис 5
Тел.:+359 888 128 153;
+359 882 483 350;
Email: office@tnp-consult.co