Винаги ли сте готови за нови възможности?

Част от професия Финансов отчетник

СПЕЦИАЛНОСТ ПУБЛИЧНИ И КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИ

ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Продължителност на курса

Общ брой часове

3 месеца

300

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Винаги ли сте готови за нови възможности? Ако отговорът Ви е „Да“, запишете се на обучението за Публични и корпоративни финанси. Нашата цел е да Ви запознаем с основните понятия, подходи и техники, характерни за управлението на фирменото финансиране. Ще разисквате проблемите на бюджетните системи и ще търсите решения за предотвратяването им. Освен това вие ще получите знания свързани с динамиката и въздействието на публичните разходи и приходи, функциите на финансовия мениджър, финансовото планиране на фирмата и др. Вниманието Ви ще бъде насочено и към държавния бюджет, и международните финанси.

ТЕМИ

Икономикс – основни икономически проблеми, пазарно търсене и предлагане, фирмена организация на бизнеса;

Предприемачество – изграждане на малки и средни предприятия, изработване на бизнес план, планиране, организиране ръководство и контрол;

Държавен бюджет – принципи за изграждане и функциониране на бюджета, видове бюджети, Закон за държавния бюджет в РБ;

Публични разходи – класификация на държавните разходи, р-ди за държавно управление, военни разходи, р-ди за социално-културни потребности;

Приходна система на публичните финанси – източници, методи и формули за акумулиране на финансови средства на държавата, НАП;

Публични финанси – основни теории, еволюция на финансите;

Корпоративни финанси – функции и задачи на финансовия мениджър;

Стойност на парите във времето на дълготрайните активи;

Формиране на капитала на фирмата;

Капиталова структура и възможности за нейното оптимизиране;

Инвестиране и ефективност на капитала на фирмата;

Дивидентна политика на фирмата;

Финансово планиране и анализ на фирмата;

Сливания и изкупуване на фирми;

Обща теория на счетоводната отчетност;

Международни финанси;

Практика.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНИЕТО?

Обучението е подходящо за тези от вас, които искат да станат експерти с професионални интереси в областта на публичните и корпоративни финанси.

ОЦЕНЯВАНЕ И СЕРТИФИКАТ

Изпитите се провеждат по национална изпитна програма, в съответствие с ДОИ. Оценяването е при явяване на писмен изпит по теория и индивидуално задание по практика.

Получаване на Сертификат – Удостоверение за професионална квалификация.

КАКВА Е ЦЕНАТА НА ОБУЧЕНИЕТО В КУРСА?

Единичен курс – 298 лв.

Всеки редовен курсист получава напълно безплатно учебни материали!

ТНП КОНСУЛТ 1

Свържете се с нас, за да уговорим удобна за Вас и за нас дата за провеждане на  курса.

Работно време

Понеделник - Петък
8:30-17:00
Събота и Неделя
почивен ден

Адрес

1113 София
бул. “Шипченски Проход” 43, вх. А, офис 5
Тел.:+359 888 128 153;
+359 882 483 350;
Email: office@tnp-consult.co