Ако искате да се запознаете с най-важните аспекти в Управлението на човешките ресурси, този курс е за вас!

Част от професия Офис-мениджър

СПЕЦИАЛНОСТ УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Продължителност на курса

Общ брой часове

3 месеца

300

ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

През последните години професията HR доста нашумя. Повечето големи компании имат отдели за Управление на човешките ресурси. От хората на тази длъжност доста често зависи назначаването на кандидатите за дадена работна позиция. HR специалистите управляват спазването на трудовото право и стандартите на работа, възнагражденията на служителите, координират дейностите по трудовите взаимоотношения и др. След завършването на курса ще можете оперативно и стратегически да допринасяте за управлението на персонала, както и самите вие да станете успешни тийм лидери.

ТЕМИ

Трудово-правно законодателство – отговорност на работодателя и длъжностните лица в предприятието за неизпълнението на задълженията, отговорност на служителите за спазване на изискванията по ЗБУТ, трудоустрояване закрила при уволнение на служители, кодекс на труда;

Бизнес комуникации и мотивация в трудовата дейност – вербално и невербално поведение, управление на персонала,  психологически модели за ръководене на екип, тренинг за усвояване на умения за взимане на решения, делово общуване, мотивация за кариерно развитие;

Информационни технологии – работа с шаблони и програми, серийни писма с технологиите на Word, създаване на пликове и етикети, създаване на съдържание на етикета, др. кореспондентски технологии с Word, работа в интернет, компютърен машинопис;

Мениджмънт на човешките ресурси и фирмената култура – основни мениджърски дейности, работа с индивиди и групи, създаване на условия в организацията, фирмена култура, управление на персонала;

Предприемачество – стартиране на нов бизнес, развитие на мениджмънта, планиране, организиране, ръководство и контрол;

Управление на персонала;

Икономика;

Практика.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНИЕТО?

Обучението е подходящо за всички служители в определена организация, които имат отношение към процесите на управление на човешки ресурси, както и за лица, които искат да се преквалифицират и да започнат работа в тази сфера.

ОЦЕНЯВАНЕ И СЕРТИФИКАТ

Изпитите се провеждат по национална изпитна програма, в съответствие с ДОИ. Оценяването е при явяване на писмен изпит по теория и индивидуално задание по практика.

Получаване на Сертификат – Удостоверение за професионална квалификация.

КАКВА Е ЦЕНАТА НА ОБУЧЕНИЕТО В КУРСА?

Единичен курс – 298 лв.

Всеки редовен курсист получава напълно безплатно учебни материали!

ТНП КОНСУЛТ 1

Свържете се с нас, за да уговорим удобна за Вас и за нас дата за провеждане на  курса.

Работно време

Понеделник - Петък
8:30-17:00
Събота и Неделя
почивен ден

Адрес

1113 София
бул. “Шипченски Проход” 43, вх. А, офис 5
Тел.:+359 888 128 153;
+359 882 483 350;
Email: office@tnp-consult.co