ТНП КОНСУЛТ 1

Счетоводна къща ТНП Консулт 1 ЕООД предлага счетоводни услуги, данъчни консултации, услуги свързани с ТРЗ и Личен състав, административни услуги, услуги свързани с търговския регистър и специализирани обучения.

Възползвайте се от нашите услуги

Спестете време и грижи като сключите договор за абонаментно счетоводно обслужване. Предоставяме специални цени за счетоводни услуги на новостартиращи дружества, както и преференциални цени за малки фирми и самоосигуряващи се лица !

Счетоводни услуги

ТНП Консулт 1 ЕООД предлага пълно счетоводно обслужване, включително: ежемесечно осчетоводяване на документация и информация, изготвяне на финансови отчети съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти, организиране отчитане на корпоративни данъци и ДДС.

Данъчни консултации

Ние ще представляваме Вашата компания пред Националната агенция за приходите по време на данъчни ревизии и насрещни проверки. По този начин ще съдействаме за изграждането на един по - структуриран имидж на Вашата компания пред данъчната администрация.

ТРЗ и Личен състав

Тези услуги се включват в абонаментния план за счетоводно обслужване, но могат да се ползват и отделно. Ние можем да поемем управлението на процесите, свързани с персонала, така вие ще се съсредоточите върху вашия бизнес и изпълнение на стратегическите Ви цели.

Административни услуги

Растящите потребности на бизнеса ни задължават, да увеличаваме кръга от предлаганите административни услуги. По този начин се стремим максимално да задоволим индивидуалните и специфични изисквания на всеки бизнес и да спестим време и усилия на нашите клиенти.

Услуги свързани с търговския регистър

"ТНП Консулт 1" ЕООД предлага регистрация на ЕТ или дружество (ООД, ЕООД) по търговския закон в Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието. За да Ви улесним максимално, от Вас се изисква само да изберете име на бъдещата фирма и да внесете капитала по банкова сметка.

Обучения

"ТНП Консулт 1" ЕООД е лицензирана като Център за професионално обучение (ЦПО) от НАПОО към Министерски съвет да провежда и организира специализирани обучения по различни професии и специалности към тях.

свържете се с нас

Ако се нуждаете  от професионален съвет, не се колебайте да се свържете с нас.

Посете ни

бул. “Шипченски Проход” 43, вх. А, офис 5 1113 София

Свържете се с нас

+359 888 128 153; +359 882 483 350; +359 988 892 922

пишете ни

office@tnp-consult.com tnp_consult@abv