Административни услуги

ние Ви предлагаме:

Растящите потребности на бизнеса ни задължават, да увеличаваме кръга от предлаганите административни услуги. По този начин се стремим максимално да задоволим индивидуалните и специфични изисквания на всеки бизнес и да спестим време и усилия на нашите клиенти. А удовлетвореността на клиентите предполага дългосрочно сътрудничество и е най-добрата реклама за работата ни.
 • Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата предназначени за ползване от ръководството;
 • Наблюдение и контрол на паричните потоци;
 • Изготвяне на декларации и тримесечни справки за представяне на информация пред БНБ;
 • Събиране и предоставяне на документи в офиса на клиента – напълно безплатна услуга;
 • Електронно банкиране;
 • Подготовка на документи за лизинг или кредит – изготвяне на всички необходими счетоводни справки и документи за отпускане на кредит и консултиране относно избор на банкова или финансова институция;
 • Изготвяне на цялостни договори, както и становища по отношение на данъчно – счетоводния им аспект;
 • Регистрация на касови апарати в НАП;
 • Изготвяне на вътрешно фирмени документи: Служебни бележки, Длъжностни характеристики, Правилник за вътрешния ред и др.;
 • Изготвяне на платежни документи към доставчиците, за задължения към бюджета и др.;
 • Лицензиране на Вашия бизнес – помощ, съдействие и изкарване на необходимите лицензи и разрешения – категоризация на заведения, изготвяне на системи за самоконтрол, регистрации на търговки обект, смяна на статут на сграда и др.;
 • Други.

ТНП КОНСУЛТ 1 ЕООд

Не се колебайте да се свържете с нас!